Detail článku "Svatý Jiří 2022"

Sv. Jiří 22. - 24. 4. 2022

 

Letošní hra byla loňská politická, zopakovala se pro nepochopení pravidel valnou částí účastníků. Řekl bych, že s lepším výsledkem (tedy lepším pochopením), ale s mnoha více (v politice povolenými) podrazy. Níže najdete pravidla hry, otázky a odpovědi, výsledky a ještě odkaz na Zdenálovy fotografie (rovněž ve Fotogalerii): http://eu.zonerama.com/Zdenal17/Album/8411381.

 

Díky Vytláčovi za zajištění penzionu! Díky Čendovi a Zdenálovi za hru! Díky všem za účast! Díky bohu za počasí!

Mirek P.

 

HRA:  prezentoval Čenda

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítejte v síni dolní komory  parlamentu Svatojiřské republiky Na Bělidle.

Zkušenosti z podzimu 2021, kdy jsme hráli tuto hru poprvé, bezohledně ukázaly, co všichni stejně tušíme. Že totiž v našem pokročilém věku oč pomaleji chápeme, o to rychleji zapomínáme. Ať už byla chyba na straně mé, tedy tvůrce pravidel, nebo na straně hráčů, rozhodl jsem se bezokladně uspořádat pokus o reparát a s podrobnějším výkladem i několika doporučeními. V závěru hry minulé totiž očividně některé poslankyně (zcela výjimečně dokonce i poslanci) začaly (začali) princip a cíl hry chápat. Další alespoň po skončení hry. Se zbytkem se už asi nedá nic dělat. Zároveň se tentokrát pokusím předejít nedorozuměním, která vyplynula například z toho, že mnozí přítomní nevědí, co je tajné hlasování, či co znamená hlasování o jednotlivých zákonech samostatně.

 

A nyní mi již dovolte pozdravit Vás, zástupce pěti úspěšných politických stran, kterým se podařilo v letošních volbách postoupit do tohoto nectihodného, leč důležitého a mocného sboru.

 

V 1. skrutiniu jste každá strana v pozoruhodné rovnováze získala po 25 křeslech, ve 2. skrutiniu bude tedy rozděleno zbývajících 75 křesel. Toto 2. skrutinium proběhne během soboty a to ve 3 kolech. V každém kole získá nejúspěšnější strana 9 křesel, další pak 7, 5, 3 a nejméně úspěšná 1 křeslo. Výsledky každého kola budou namístě zveřejněny. Za každé křeslo získáváte ze státní pokladny 1 milion koren (dále M). Tak i ti, kdož byli přes den zcela neúspěšní, budou mít večer na transparentním stranickém účtu vedeném u státní banky alespoň 28 M.

Používání elektronických zařízení, literatury a jakýchkoli dalších informačních zdrojů, s výjimkou mozků poslanců, je z morálních i bezpečnostních důvodů pro účely 2. skrutinia pochopitelně zapovězeno.

Večer se pak již v kompletním obsazení 200 poslanců sejdeme v jednací síni na schůzi k projednání zákonů. Každý stranický klub bude již mít ve vlastním zájmu svůj během dne připravený zákon, který se bude snažit při následujícím tajném hlasování prosadit, neboť za jeho případné prosazení získá ze státní pokladny 25 M. Cílem hry je dosáhnout po večerním hlasování co nejvyššího procentního nárůstu stranického účtu proti jeho stavu před večerním hlasováním, tedy po 2. skrutiniu. Peníze lze získat nejen prosazením svého zákona, ale také prodejem podpory jiným zákonům (viz dále). Čím víc peněz získáte, tím jistě lépe, ale je třeba mít také na zřeteli, že zisk téže částky znamená větší procentní nárůst pro stranu s nižším původním kontem - nárůst ze 40 M na 60 M je procentně vyšší (na 150 %), než nárůst z 60 M na 80 M (na 133 %).

Při dosažení shodného výsledku rozhodne mezi stranami jako pomocné hledisko vyšší počet křesel ve sněmovně. 

Před hlasováním postačí uvést název zákona (např. Lex Pitomio, Antikoalice, KŠC, Samostatně, NE a tak dále), obsah přece stejně nikoho nezajímá. Každá strana má ovšem právo, aby jeho zástupce zákon před hlasováním o něm nejprve představil podrobněji nám všem. Podporu pro zákon bude však patrně možné získat přesunem M, než jeho prospěšností či proslovem. Ke schválení zákona je třeba podpora nadpoloviční většiny křesel (tedy více než 100 poslanců).

Hlasování o jednotlivých navrhovaných zákonech proběhne tajnou formou tak, že stranické kluby zasednou odděleně, zástupci hlasovací komise (tedy já, Čenda) budou postupně ke klubům přistupovat a předají jim příslušný hlasovací formulář k právě projednávánému zákonu. Kluby jej okamžitě vyplní (patrně podle svých předem připravených rozhodnutí) a odevzdají komisi do hlasovací urny.

 

Navrhující strana na svém lístku uvede nejen přesný počet hlasů, který očekává od každé jedné další strany na podporu svého zákona, ale také kolik M ji za tyto hlasy poskytuje (podpora vlastními poslanci se má za samozřejmou).

 

Ostatní strany uvedou, kolik jejich poslanců dotyčný zákon podporuje a kolik M za to má od navrhovatele zákona dostat.

Částky nižší než 1 M jsou pod rozlišovací schopnosti politických stran, proto s nimi nepracujte.

Až budou odevzdány všechny hlasovací lístky, nebude se zjišťovat ani oznamovat výsledek, ale přistoupí se stejným způsobem k hlasování o dalším zákonu.

Pořadí hlasování o zákonech proběhne podle počtu poslanců, nejprve si tedy své pořadí vybere nejsilnější stranický klub.

 

Ale ani po hlasování o pátém zákonu nezveřejní volební komise okamžitě stavy kont. Krátce po skončení všech hlasování pouze oznámí, který zákon prošel, který nikoli. Pak volební komise (tedy já, Čenda), zjistí celkové výsledky.

Pokud navrhující i podporující strana uvedou shodná čísla, přesun M se uskuteční. A to bez ohledu na to, zda zákon prošel či nikoli. Uvedou-li neshodná čísla, banka peníze mezi těmito dvěma stranami nepřevede.

 

Doporučení č. 1

Bude tedy účelné již předem v průběhu dne při kuloárních jednáních vyjednávat pro svůj zákon potřebnou podporu ostatních stran (či strany). Se zákulisním jednáním o podpoře není vhodné nečinně čekat celý den a vše nechat na poslední krátké chvíle večerní. To platí i přesto, že ráno bude zbývat k rozdělení ještě 75 křesel. Už ráno lze přece počítat s jistou pravděpodobností a hlavně se s každým kolem 2. skrutinia bude množství nerozdělených křesel o 25 snižovat. Přitom po každém kole budete vědět, jak kdo posílil. 

 

Doporučení č. 2

Jelikož případné prosazení zákona vám přinese 25 M, bylo by nesmyslné vydat za poplatky na jeho podporu 25 či více M.

 

Doporučení č. 3

Čím méně M vydáte na úspěšné prosazení svého zákona, tím samozřejmě lépe pro vás. Nemusíte se ovšem obávat marného výdaje, pokud se dohodnete s jednou stranou o její podpoře a ta dohodu nedodrží, protože v takovém případě peníze z vašeho účtu neodejdou. Prostě jen váš zákon neprojde (pokud nepostačí hlasy jiných stran).

Ale POZOR: dohodnete-li se se dvěma nebo více stranickými kluby, může se stát, že některý z podporovatelů dohodu dodrží a pak mu budou peníze převedeny, i když kvůli nedodržení dohody jiným podporovatelem (tomu peníze neodejdou) zákon neprojde.

 

Doporučení č. 4

V pozici podporovatele zákonů konkurenčních stranických klubů je patrně pochybné prodat za 2 M podporu 40 hlasů pomáhajících soupeři získat 25 M.

Je dobré si uvědomit, že rozložení 200 křesel představuje pouze rozdání karet, rozhodující hrou samotnou je teprve hlasování.

Protože u vyplňování hlasovacích lístku ostatních stranických klubů nebudete přítomni, dozvíte se až s konečnými výsledky všech zákonů, kdo dohodu dodržel a kdo nikoli.

 

Doporučení č. 5

Sjednanou podporu lze tedy očekávat prakticky pouze v případech, kdy obchod s poslaneckými hlasy budou považovat pro sebe výhodný obě strany. Po zveřejnění výsledků už s  podrazem zpětně nic nenaděláte.

 

Doporučení č. 6

Pokud svůj zákon neprosadíte a tedy nezískáte 25 M, neznamená to, že se nemůžete stát vítězem. Máte-li například 40 křesel a prodáte-li úspěšně svou podporu konkurenčním stranickým klubům, snadno byste za ni měli získat více než 25 M (až 160 M - při hlasování o čtyřech konkurenčních zákonech disponujete vždy 40 hlasy).

 

Následně zpracuje data Jiřský statistický úřad. Tedy konečné stavy kont a z toho vyplývající rozhodující kritérium - jejich procentní nárůst (či pokles) oproti stavu před hlasováním o zákonech, tj. po 2. skrutiniu. Jakmile se dopracuje oficiálních výsledků, zveřejní je. Pak budou mít všichni účastníci právo nahlédnout do všech podkladů úřadu a vyříkat si vše pěkně od plic.

 

Odstupňovanými věcnými cenami budou odměněny tři nejúspěšnější strany. Pátá utře nos, zapláče nad výdělkem, převezme povinnost napsat zprávu do kroniky a získá právo tiše se vytratit ze sálu. 

 

Závěrem mi dovolte poznamenat, že to není lehká věc, tahle povolební jednání, soudruzi, není, já sám tomu kolikrát nerozumím. Přesto věřím, že tentokrát už nikdo neposkytne své hlasovací lístky soupeřům k vyplnění, nebude odevzdávat hlasy k zákonům, o nichž se v tu chvíli nehlasuje, ani neuvede do hlasovacích lístků, co vlastně nechtěl - a hra se nám na tento druhý pokus vydaří lépe.

 

OTÁZKY: u prvních čtyř otázek platí jen správná odpověď. Pokud dojde ke shodě výsledků dvou skupin, rozhodne, kdo má více správných odpovědí v otázce páté. Nerozhodne-li ani pátá, uspěje ten, kdo bude blíž otázce šesté.

 

1. KOLO:

Nesmírné hodnoty vesmírné

Podle současných poznatků uplynulo od Velkého třesku, tedy od počátku našeho vesmíru, zhruba

• 13,8 miliardy let

• 138 miliard let

• 3,8 bilionu let

 

Snad trocha poezie nikoho nezabije

Za námi věčnost, před námi věčnost, bezpočtukrát se vrací tentýž děj.

Komu mám za to projevit svou vděčnost?

Pán Bůh má štěstí, nevěřím-li v něj! 

 

Který český básník je autorem těchto veršů? Mohli jste je slyšet zhudebněné v podání kapely E.T.C. a zpívané Mišíkem.

.................................

 

Vyvolají otázky historické spory hysterické?

Nejstarší známá civilizace světa vznikla v Mezopotámii s centrem ve městě

• Babylon

• Gilgaméš

• Uruk

 

Historie Ukrajiny

V kterých letech byla Podkarpatská Rus součástí Československa? .........

 

Pět kontinentů, pět otázek, pět odpovědí

Název původního obyvatelstva dle křížovkářského slovníku 

• Hispánie (4 písmena) 

• Havaje (5 písmen)

• Střední Ameriky (5 písmen) 

• Nového Zélandu (4 písmena)

• Rumunska (3 písmena)

 

Rozstřelovka: 

Který rok je nyní na židovském kalendáři? ..........

 

 

2. KOLO

Nesmírné hodnoty vesmírné

Slunce je starší než Země a to

• méně než 1,5x

• 1,5x až 3x

• více než 3x 

 

Snad trocha poezie nikoho nezabije

Když ztratil v smrti duch svůj uzamčený kruh

jímž chrání věčný Bůh svou modrou katedrálu

jde v třpytu zlatých much stín rakve plné stuh vstříc spánku

bez předtuch jak svaté lázni grálu.

 

Tohle už asi jen tak někdo znát nebude, takže vám dáváme na výběr, aby šlo tipnout podle stylu:

• František Hrubín

• Jaroslav Seifert

• Vítězslav Nezval 

 

Vyvolají otázky historické spory hysterické? 

Nejstarší pyramida světa je

• Džosérova

• Cheopsova

• Tutanchamónova

 

Historie Ukrajiny

Kdy byl Krym vyňat z Ruské SFSR a administrativně přičleněn k Ukrajinské SSR? Stalo se tak při příležitosti třístého výročí Perejaslavské rady - příklonu Kozáckého hejtmanátu k Ruské říši. Důvodem byly "blízké ekonomické a kulturní vztahy Krymské oblasti s Ukrajinskou SSR".

• 1951 

• 1953

• 1954

 

Pět kontinentů, pět otázek, pět odpovědí

Napište hlavní města těchto států:

Indonésie: .................

Keňa: ............................

Bolívie: ..........................

Litva: ............................

Mongolsko: .................... 

 

ROZSTŘELOVKA:

Kdy se konala ve Stavovském divadle premiéra opery W. A. Mozarta "Don Giovanni"?

rok:

měsíc:

den:

 

3. KOLO

Nesmírné hodnoty vesmírné

Kdybyste rozemleli cokoli, o čem víte, že ve vesmíru žilo či žije, rozebrali molekulární soustrojí kteréhokoli životaschopného organismu, pokaždé byste našli atomy týchž šesti chemických prvků.

Napište těch šest - ne více, ne méně:

....................................................

 

Snad trocha poezie nikoho nezabije

Skryla se na chvíli

za zralé oblé klasy,

mou starou košili

co plavky oblékla si

a teď - jak vodnice - uličník rozjívený -

hrabe se z vodní pěny.

Venuše - svůdnice:

dvě lesní jahody

vtesané do tkaniny.

 

Na trávě u vody

dobývám Apeniny,

jsa náhle Caesarem.

Ty - vzdáváš. Hradbou boků

i chlumek na soutoku

dvou říček s nektarem.

 

Kdo je autorem těchto veršů? Zakroužkujte svou odpověď.

• Antonín Sova

• Jaroslav Vrchlický

• Karel Kryl

 

Vyvolají otázky historické spory hysterické?

Centrem minojské kultury byl palác Knóssos na Krétě.

Zničen byl ve století ...................

 

Historie Ukrajiny 

Ve 14. století si ukrajinské území rozdělily dva státy, které existují i v současnosti. Které dva? 

.................................

 

Pět kontinentů, pět otázek, pět odpovědí

Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou. Nakreslete tyto olympijské kruhy a popište, který kruh má jakou barvu.

 

ROZSTŘELOVKA: 

Kolik se v rove 2020 vypilo v ČR piv na osobu? ...........................

 

ODPOVĚDI

13,8 miliardy

G. Gellner

Uruk

1919 - 1939

Iber, Kanak, Azték, Maor, Dák

5 782

méně než 1,5x

V. Nezval

Džosérova

1954

Jakarta, Nairobi, Montevideo, Vilnius, Ulanbátar

29. 10. 1787 

vodík, kyslík, uhlík, dusík, síra, fosfor

K. Kryl

15. před Kristem

Polsko - Litevská unie

Olympijská vlajka: modrý kruh se nachází vlevo nahoře, nejblíže žerdi; černý kruh je umístěn vedle modrého, ve středu vlajky; červený kruh se nalézá vedle černého; žlutý kruh propojuje modrý a černý kruh; zelený kruh propojuje černý a červený kruh.

270 piv

 

VÝSLEDKY:

Skupina A - 32 poslanců, zákon neprosadila, zhodnocení 153 %, 1. místo 

Skupina D - 44 poslanců, zákon prosadila, zhodnocení 143 %, 2. místo

Skupina E - 44 poslanců, zákon prosadila, zhodnocení 141 %, 3. místo

Skupina C - 42 poslanců, zákon prosadila, zhodnocení 136 %, 4. místo

Skupina B - 38 poslanců, zákon neprosadila, zhodnocení 115 %, 5. místo 

 

Zdenálův komentář: zajímavostí bylo, že dvě skupiny s nejnižším počtem poslanců, přestože se rozhodly pro stejný postup, tedy zákon neprosazovat, obsadily první a poslední místo. Rozhodující se ukázalo, za kolik peněz prodali svoji podporu ostatním stranám.

 

Soňa: kromě toho, že jsme soutěžili, jsme oslavili dvoje kulatiny a předali dary oslavencům Vytláčovi a Zdeňkovi - a oni nás obdarovali dvěma sudy piva :-)

Taky jsme byli na výletě:  Kamenná Horka - Sněžná - Skřivánčí pole - Dymník (rozhledna) - Krásná Lípa (pivovar Falkenštejn) - Krásný Buk - penzion Na Bělidle