Detail článku "Svatý Jiří 2021"

Sv. Jiří několikrát odložený a konaný nakonec 29. - 31. 10. 2021

 

Všichni se na setkání moc těšili, protože v době koronavirové jsme se moc nevídali. Účast proto byla hojná: Páňa, Mary, Vykyš, Pavelek, Honza M., Vytláča, Petéfi a Martina, Gigi a Iva, Jana N., Michal Čakrt, Lilka, Yvetta a Richard, Olina s Mončou, Zdeněk Procházka a Iva, Jirka Boháč a samozřejmě organizátoři, kterými byli Čenda se Zdenálem.

 

Organizátoři nás rozdělili do pěti úspěšných politických stran, které již získaly každá 25 křesel v "nectihodném, leč důležitém a mocném sboru". O dalších 75 křesel jsme bojovali celou sobotní cestu nejprve náhradním autobusem za vlak, pak vlakem do Žimi a pěšky přes Bílku a úbočím Milešovky do Velemína na pozdní oběd, a nakonec zpět do Černodolského mlýna v Opárenském údolí. Za krásného slunného podzimu bylo 14 km pěšky tak akorát.

 

Pochlapili jsme se znalostmi, jestli se mohl potkat Jan Hus s Pannou Orleánskou (ano), jestli "Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída" řekl Alois Rašín (správně) nebo Milton Friedman; kolik je perel na královském žezle našich korunovačních klenotů (62 a ne, jak jsme psali 1 nebo 0), či kdy byl založen fotbalový klub Viktorie Žižkov (1903).

 

Večer jsme se pak všichni vrhli na vyjednávání s ostatnímu stranami o to, kolika hlasy a za kolik peněz ta která strana podpoří zákon jiné strany v parlamentu. Pak se to všechno zapsalo do hlasovacích lístků (škrtání a změny na poslední chvíli povoleny) a odevzdalo Jiřskému statistickému úřadu (Čenda Zdenál). 

 

Musím říct, že co strana, to zákon k podpoře.

 

Strana Aurum propagovala zákon o snížení ceny zlata na 5% úroveň. A pak prý budeme ze zlata vyrábět dráty, kterými povedeme elektrický proud.

 

U strany B si nepamatuji její název, ale měla nádherný zákon na uzákonění čtvrtého pohlaví, a to zvířete. Nakonec to už prý stejně funguje, protože v našem parlamentu sedí osoba ženského pohlaví, která si o sobě myslí, že je kočka, a přitom je to stará kráva. Vytláča požadoval doplnění o možnost v průběhu života si zvíře měnit, protože on byl kdysi pěkným kancem a dnes je z něj astmatický králíček. 

 

Cílovníci propagovali zákon o cíleném zvyšování porodnosti po menopauze (nezáleží na pohlaví).

 

Strana Dobrota chtěla prosadit zákon o povinné výstavbě veřejných záchodků v centru každé obce s tím, že by musely být doplněny o dětské hřiště a hlavně bufet. 

 

Strana Excelent zase chtěla uzákonit prostituci.

 

No a jak to dopadlo? Čtvrté pohlaví ani porodnost po menopauze parlamentem neprošly. Zato dráty ze zlata dělat budeme, protože zvítězila strana Aurum. To jen proto, že jsem byla úplně pitomá a úplně špatně jsem vyplnila volební program naší strany Cílovníci, čímž jsem způsobila prohru i pro Béčko.

 

Lilka 

 

Přikládám pravidla povolebního jednání

----------------------------

POVOLEBNÍ  JEDNÁNÍ

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

vítejte v jednací síni dolní komory parlamentu Svatojiřské republiky,

 

úvodem mi dovolte pozdravit vás jako zástupce pěti úspěšných politických stran, kterým se podařilo v letošních volbách postoupit do tohoto nectihodného, leč důležitého a mocného sboru.

 

V 1. skrutiniu jste každá strana v pozoruhodné rovnováze získala po 25 křeslech, ve 2. skrutiniu bude tedy rozděleno zbývajících 75 křesel. Toto skrutinium proběhne zítra během dne a to ve třech kolech. 

 

V každém kole získá nejúspěšnějsí strana 9 křesel, další pak 7, 5, 3 a nejméně úspěšná 1 křeslo. Za každé křeslo získáváte ze státní pokladny 1 milion korun (dále M). Tak i ti, kdož by byli přes den zcela neúspěšní, budou mít večer na tajném stranickém účtu vedeném u státní banky alespoň 28 M. 

 

Používání elektronických zařízení, literatury a jakýchkoli dalších informačních zdrojů, s výjimkou mozků poslanců, je z morálních i bezpečnostních důvodů pro účely 2. skrutinia pochopitelně zapovězeno.

Večer se pak v již kompletním složení sejdeme v této jednací místnosti při první schůzi k projednání zákonů. K dispozici vám, samozřejmě, bude zdejší parlamentní restaurace, která ovšem, jak jistě chápete, z politických důvodů, kvůli důstojnosti a věrohodnosti politiků v očích voličů, neposkytuje papalášské slevy a řádně účtuje DPH (samozřejmě vám, nikoli finančnímu úřadu).

Každá strana bude v tu chvíli mít připraven svůj první zákon, který se bude snažit při následujícím hlasování prosadit, neboť za jeho prosazení získá ze státní pokladny 25 M.

 

Cílem hry je dosáhnout po večerním hlasování co nejvyššího procentního nárůstu stranického účtu proti jeho stavu před večerním hlasováním. Při dosažení shodného výsledku rozhodne mezi stranami jako pomocné hledisko vyšší počet křesel ve sněmovně.

Před hlasováním postačí uvést název zákona (např. Lex Pitomio, Antikoalice, KSČ či podobně), obsah přece stejně nikdy poslance nezajímá. Každá strana má ovšem právo, aby její zástupce zákon nejprve představil podrobněji nám všem. Podporu pro zákon bude však patrně možné získat spíše přesunem M, než jeho účelností, prospěšností či proslovem na jeho podporu.

Ke schválení zákona je potřeba podpora nadpoloviční většiny křesel (poslanců), bude tedy účelné již předem v průběhu dne při kuloárních jednáních vyjednat pro svůj zákon plnou nebo alespoň částečnou podporu ostatních stran (či strany).

 

Hlasování proběhne klasicky tajnou formou.

 

Na hlasovacím lístku uvede

navrhující strana nejen přesný počet hlasů, který očekává od každé jedné další strany, ale také kolik M jí za ně poskytne (podpora vlastními poslanci se má zasamozřejmou),

ostatní strany kolik jejich poslanců zákon podporuje.

 

Částky nižší 1 M jsou pod rozlišovací schopností politických stran, proto s nimi nepracujte. Pokud navrhující i podporující strana uvedou shodná čísla, přesun M se uskuteční. A to bez ohledu na to, zda zákon prošel či nikoli. Uvedou-li neshodná čísla, banka peníze mezi těmito stranami nepřevede.

 

Pořadí hlasování o zákonech bude losováno, ale ani po hlasování o pátém zákonu nezveřejní volební komise okamžitý stav kont. Oznámí pouze, který zákon prošel, který nikoli. Následně zpracuje data Jiřský statistický úřad. Jakmile se dopracuje oficiálních výsledků, zveřejní je se všemi detaily.

 

Odstupňovanými věcnými cenami budou odměněny tři nejúspěšnější strany, čtvrtá pak cenou útěchy. Pátá utře nos, zapláče nad výdělkem, převezme povinnost napsat zprávu do kroniky a v neděli se tiše vytratí ze sálu.

 

Závěrem mi dovolte poznamenat, že to není lehká věc, ta povolební jednání, soudruzi, není, já sám tomu kolikrát nerozumím.

 

Svatý Jiří 2021