Detail článku "2021 Kokostezka na Velký Blaník"

Na cestu jsme se vydaly v sobotu 4. prosince vlakem a busem do Louňovic v počtu 9 Kokodam.

 

Hned na náměstí v Louňovicích jsme v hostinci Pod Blaníkem okusily místní pivo Špácal, posilnily se a vyrazily čerstvě zasněženou krajinou po 10km trase: Malý Blaník - Lesáky - Velký Blaník - Kondrac.

 

Zdolaly jsme stoupání, klesání, boj s živly i chromými údy a na vrcholu Velkého Blaníku jsme byly odměněny setkáním se sekcí Kykyryký a hlavně teplými nápoji a párky. 

 

Cesta do Kondrace vedla po náročném strmém začátku dále již pozvolným terénem, a tak jsme bez větších problémů společně dorazili do cíle v Kondraci - do restaurace U Matoušků. Zde jsme se doslova nažrali, popili a po skupinách a  různými spoji jsme se vrátili do Prahy.

 

Prohlašuji Koko 2021 za úspěšnou.

Martina 

 

P.S. Dokumentaci Koko sekce najdete ve Fotogalerii.